Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


ΤΗΛ: 26510 38900 || E: INFO@DERDEMEZIS.GR || ΖΥΓΟΜΑΛΛΗ 14 , 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ