Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Διαβάστε μελέτες, δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

08 Jan 2010

Visfatin/PBEF and atherosclerosis-related diseases

Δείτε περισσότερα Visfatin/PBEF and atherosclerosis-related diseases
18 Nov 2009

Effects of rimonabant, as monotherapy and in combination...

Δείτε περισσότερα Effects of rimonabant, as monotherapy and in combination...
25 Jun 2009

Effects of a 6-month infliximab treatment on plasma levels...

Δείτε περισσότερα Effects of a 6-month infliximab treatment on plasma levels...
09 Dec 2008

The effects of ezetimibe and orlistat, alone or in combination...

Δείτε περισσότερα The effects of ezetimibe and orlistat, alone or in combination...
09 Aug 2008

Effects of ezetimibe, either alone or in combination...

Δείτε περισσότερα Effects of ezetimibe, either alone or in combination...
11 Jan 2008

Increased plasma visfatin levels in subjects...

Δείτε περισσότερα Increased plasma visfatin levels in subjects...
02 Oct 2007

Effect of rosuvastatin treatment on plasma...

Δείτε περισσότερα Effect of rosuvastatin treatment on plasma...
14 Jun 2007

Excess body weight and risk of first-ever...

Δείτε περισσότερα Excess body weight and risk of first-ever...
30 Apr 2007

Increased plasma levels of visfatin/pre-B cell...

Δείτε περισσότερα Increased plasma levels of visfatin/pre-B cell...

Σακελλαρίου 1-3, Ιωάννινα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

info@derdemezis.gr

E-MAIL

26510 38900

ΤΗΛΕΦΩΝΟ