Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Διαβάστε μελέτες, δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

07 Apr 2015

Diet rich in high glucoraphanin broccoli reduces...

Δείτε περισσότερα Diet rich in high glucoraphanin broccoli reduces...
20 May 2014

Glycemic index, glycemic control and beyond

Δείτε περισσότερα Glycemic index, glycemic control and beyond
14 Jan 2013

Effects of 12 months of treatment...

Δείτε περισσότερα Effects of 12 months of treatment...
02 Oct 2011

Increased plasma visfatin concentration...

Δείτε περισσότερα Increased plasma visfatin concentration...
22 Sep 2011

Effect of Plant Polyphenols on Adipokine Secretion...

Δείτε περισσότερα Effect of Plant Polyphenols on Adipokine Secretion...
01 Sep 2011

Obesity, adipose tissue and rheumatoid arthritis...

Δείτε περισσότερα Obesity, adipose tissue and rheumatoid arthritis...
03 Jan 2011

Leptin and adiponectin levels in patients with ankylosing spondylitis

Δείτε περισσότερα Leptin and adiponectin levels in patients with ankylosing spondylitis
16 Jan 2010

Combination of fenofibrate with non-statin drug regimens

Δείτε περισσότερα Combination of fenofibrate with non-statin drug regimens
15 Jan 2010

Effects of plant sterols and stanols beyond...

Δείτε περισσότερα Effects of plant sterols and stanols beyond...

Σακελλαρίου 1-3, Ιωάννινα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

info@derdemezis.gr

E-MAIL

26510 38900

ΤΗΛΕΦΩΝΟ