Πακέτο ευεξίας & μακροζωίας

Πακέτο ευεξίας & μακροζωίας

Με βάση το γενετικό προφίλ παρέχεται πληροφορία για το αν «κουβαλάτε» γονίδια που συσχετίζονται με μακροζωία και μακρύτερα τελομερή (που αποτελούν δείκτη νεότητας και καλύτερης αγγειακής ηλικίας).

Tαυτόχρονα ελέγχονται γενετικές τροποποιήσεις που έχουν συσχετιστεί με αυξημένη φλεγμονώδη κατάσταση και οξειδωτικό stress και προτείνονται λύσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής

Σακελλαρίου 1-3, Ιωάννινα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

info@derdemezis.gr

E-MAIL

26510 38900

ΤΗΛΕΦΩΝΟ