Τα νέα μας

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος

Δημοσιεύτηκε

05 Jun 2020

5 Iουνίου -  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

Τι σχέση μπορεί να έχει η διατροφή μας με την προστασία του; Πολύ μεγαλύτερη από όσο ίσως φαντάζεστε ‼️

Μία "βιώσιμη διατροφή" έχει αποτέλεσμα χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα & συγχρόνως στόχο να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ασφάλειας τροφίμων & την εξασφάλιση διατροφικής επάρκειας, ώστε να διασφαλίζει την υγεία της δικής μας αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Η βιώσιμη διατροφή:

Σέβεται & προστατεύει το περιβάλλον, ενισχύει τη βιοποικιλότητα & τα οικοσυστήματα,
Πρέπει να είναι προσβάσιμη, οικονομικά κυρίως,
Βασιζόμενη τόσο σε πολιτισμικές όσο και κοινωνικές ιδιαιτερότητες
Και κυρίως να είναι διατροφικά επαρκής, ασφαλής & υγιεινή,
Διασφαλίζοντας άριστη χρήση φυσικών & ανθρώπινων πόρων.

Αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι εκτός της καλύτερης διαχείρισης διατροφικών ελλείψεων, υποσιτισμού ή/και του φαινομένου της παχυσαρκίας, η θετική επίδραση και εν τέλει η προστασία του περιβάλλοντος 

Σακελλαρίου 1-3, Ιωάννινα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

info@derdemezis.gr

E-MAIL

26510 38900

ΤΗΛΕΦΩΝΟ